RBTH RBTH RBTH RBTH RBTH RBTH RBTH RBTH RBTH
Лет над непрегледном уралском тајгом Карелија, земља летећег камења

Вологда, склад традиционалног и модерног

Вологда је главни град Вологодске Области и смештен је на истоименој реци, десној притоци Сухоне (слив Северне Двине). Град се налази 460 km северозападно од Москве, а 600 km југозападно од Санкт Петербурга.
Аутор:
Vologda is the capital of Vologda oblast. It is located on the Vologda river, the right confluent of the Sukhona river (the Northern Dvina basin), 460 km to the north-west off Moscow, 600 km to the south-west off Saint Petersburg.
Скролуј за још садржаја

Ricardo Marquina

1/27. Вологда је главни град Вологодске Области и смештен је на истоименој реци, десној притоци Сухоне (слив Северне Двине). Град се налази 460 km северозападно од Москве, а 600 km југозападно од Санкт Петербурга.
Saint Sophia Cathedral in Vologda is a Russian Orthodox cathedral, the oldest building in the city that has survived since 16th century.

Ricardo Marquina

2/27. Саборна црква свете Софије у Вологди је најстарија грађевина у граду, потиче из 16. века.
1147 is considered to be the year of Vologda's foundation.

Ricardo Marquina

3/27. Сматра се да је Вологда основана 1147.
In 2000 a pearl of Vologda Oblast - St.Ferapont monastery, with its frescoes by Dionysius, was included into the World Heritage List of the UNESCO.

Ricardo Marquina

4/27. Манастир светог Терапонта представља бисер Вологодске Области и 2000. уврштен је на листу Светске баштине УНЕСКО-а. Манастирске фреске дело су чувеног иконописца Дионисија.
Vologda is one of the best preserved cities of Russia combining traditional wooden architecture and stone monuments.

Ricardo Marquina

5/27. Вологда је један од најбоље очуваних градова Русије. Одлика њене архитектуре су традиционалне дрвене грађевине и камени споменици.
Among 116 historical cities of Russia only 16 managed to preserve monuments of wooden architecture. Vologda is one of them.

Ricardo Marquina

6/27. Од 116 древних градова Русије, у свега њих 16 очувани су споменици дрвене архитектуре. Вологда је један од њих.
The Assumption Cathedral of the Moscow Kremlin became a prototype for the central cathedral of Vologda.

Ricardo Marquina

7/27. Успенски храм Московског кремља био је узор за изградњу главне цркве у Вологди.
The painting technique of the Vologda Sophia Cathedral is similar to those used in other 17th century cathedrals decorated with Yaroslavl artists' frescoes.

Ricardo Marquina

8/27. Сликарска техника којом је осликана Саборна црква свете Софије налик је оној коју су у 17. веку користили јарославски фрескописци.
Most of the scenes in the frescoes are devoted to Jesus Christ. The painting of the dome space is traditional for Byzantine and Orthodox cathedrals.

Ricardo Marquina

9/27. На фрескама је углавном приказан Исус Христос. Купола је осликана на начин типичан за византијске православне цркве.
In Vologda there are 193 monuments of architecture and history th are designated as cultural monuments of federal significance.

Ricardo Marquina

10/27. У Вологди 193 архитектонска и историјска споменика имају статус објекта културног наслеђа.
About 10,000 years ago the land of the modern Vologda Region was beneath a glacier.

Ricardo Marquina

11/27. Пре око 10.000 година територија данашњег Вологодског рејона била је прекривена глечером.
When the glacier retreated, a hilly landscape and Lake Kubenskoye were formed.

Ricardo Marquina

12/27. Када се глечер повукао, фомирало се брдовито земљиште и Кубенско језеро.
Vologda citizens are used to agriculture, cattle breeding, fishing and hunting. They were known also as skilful handicraftsmen: they practiced domestic weaving and sewing, manufacturing of tools, objects of everyday life, ceramics.

Mikhail Mordasov

13/27. Становништво Вологде бави се земљорадњом, сточарством, ловом и риболовом. Познати су као веште занатлије: баве се везом и шивењем, као и производњом алата, предмета за свакодневну употребу и предмета од керамике.
The trademarks of Vologda and the main local souvenirs are the Vologda laces, the Vologda butter, and the Vologda flax.

Mikhail Mordasov

14/27. Оно по чему је Вологда посебно позната, и што су најпознатији локални сувенири, јесу чипка, маслац и лан.
In their everyday and cultural life today’s Vologda Region villagers largely follow the traditions and pursue the crafts of their ancestors.

Mikhail Mordasov

15/27. Сељаци Вологодског рејона у великој мери негују занате и начин живота својих предака.
In Vologda settlements you can still hear old local monotonous songs and see a traditional round dance “Kruzhka” (a mug).

Mikhail Mordasov

16/27. У вологодским насељима још увек могу да се чују сетне песме и види извођење народног кола „кружка“ („кригла“).
Music traditions are still alive in the Vologda region. A big festivity can hardly go without a harmonica melodies and chastushkas (humorous rhymes).

Mikhail Mordasov

17/27. У околини Вологде и данас се негује музичка традиција. Ниједно велико славље не може да се замисли без звука хармонике и „частушке“ (врста шаљиве песме).
A  harmonica player was always respected by local people.

Ricardo Marquina

18/27. Локално становништво посебно цени хармоникаше.
Celebration of the Vologda's anniversary.

Ricardo Marquina

19/27. Прослава годишњице Вологде.
Traditional festivals includes dancing, arranging feasts and concerts of folklore groups.

Ricardo Marquina

20/27. Народни фестивали укључују плес, гозбе и концерте фолклорних група.
It is a playground with a number of traditional games and entertainments, a swing, "giant strides".

Ricardo Marquina

21/27. Овде се организују бројне традиционалне игре и забаве, попут вртешке.
Vologda is the motherland of the rare epic and musical folklore, as well as the richest original culture that is passed from generation to generation.

Ricardo Marquina

22/27. Вологда је место јединственог епског и музичког фолклора, као и других облика традиционалне културе која се преноси са генерације на генерацију.
In 2010 a Museum of Lace opened its doors in Vologda. Its classroom offers lace-making courses.

Ricardo Marquina

23/27. Музеј чипке у Вологди отворен је 2010. У његовим просторијама може се похађати курс израде чипке.
The Museum’s main exposition is dedicated to the origins and development of the Vologda Region’s traditional craft and global trends in lace-making.

Ricardo Marquina

24/27. Главна поставка музеја посвећена је пореклу и развоју традиционалних заната вологодског краја и начинима израде чипке.
The main exposition features over 500 items.

Ricardo Marquina

25/27. Основну поставку чини преко 500 предмета.
Among other Vologda products laces have become a popular souvenir.

Ricardo Marquina

26/27. Чипка је, између осталог, веома популаран сувенир.
Vologda is one of Russia's few cities with a harmonious blend of ancient and modern strata.

Ricardo Marquina

27/27. Вологда је један од малобројних градова Русије у којима се древно и савремено стапају у складну целину.
19. децембар 2014.
Кључне речи: руски градови

Више

comments powered by Disqus
+
Пратите нас на Фејсбуку!