Camels Virgin lands Pockets in Russia wheat 23% of industrial goods manufactured in Tatarstan, approximately 30% of exports, are concentrated in Nizhnekamsk. Lada Cotton Money Maintaining such a machine is also a costly business. For instance, one hour’s flight time in an Mi-17 costs USD 3000-3500.
Три године „рата санкција”: Да ли Русија побеђује? Легендарна „Лада”: Од првих модела до савремених брендова

Руске мегафабрике: Престоница петрохемијске и нафтне индустрије

Фабрика „Нижњекамскњефтхим“ у граду Нижњекамск у руској аутономној републици Татарстан једна је од највећих петрохемијских фабрика у Европи, а водећа у Русији по производњи синтетичке гуме и пластике.
Аутор: Слава Степанов/Гелио
Nizhnekamskneftekhim is one of the largest petrochemical plants in Europe. It leads the Russian Federation in the production of synthetic rubber and plastics. Its primary production facilities are located in the city of Nizhnekamsk, Tatarstan. The company was established in 1967.
Скролуј за још садржаја

Извор: Слава Степанов / GELIO

„Нижњекамскњефтхим“ је највећа фабрика пластике и синтетичке гуме у Руској Федерацији, те једна од највећих петрохемијских фабрика у Европи. Њена основна производна постројења налазе се у Нижњекамску, у аутономној републици Татарстан. Основана су 1967. године.
23% of industrial goods manufactured in Tatarstan, approximately 30% of exports, are concentrated in Nizhnekamsk.

Извор: Слава Степанов / GELIO

Око 23% индустријске производње Татарстана налази се у Нижњекамску, а 30% укупног извоза ове руске републике производи се у овом граду.
The amount of known oil reserves in Tatarstan are sufficient to continue producing at today's levels for at least another 30 years. Further geological surveying projects and the introduction of new methods to increase mine output will make it possible to extend this period by several more decades.

Извор: Слава Степанов / GELIO

Количине до сада откривених налазишта нафте у Татарстану довољне су да производњу у фабрици на актуелном нивоу одрже током наредних 30 година. Допунска геолошка истраживања и увођење нових метода ескплоатације ресурса могу да овај период продуже за још неколико деценија.
The company's manufacturing complex includes 10 primary production factories. More than 17,000 people work at the company.

Извор: Слава Степанов / GELIO

Фабрички комплекс укључује 10 производних постројења, где је запослено преко 17,000 људи.
Starting in 1997, the oil refinery gradually separated from the plant. It now belongs to TAIF-NK.

Извор: Слава Степанов / GELIO

Рафинерија нафте у овом граду одвојена је од „Нижњекамскњефтхима“ и припада концерну TAIF-NK.
TAIF-NK owns an oil refinery, a gasoline production plant, and a gas condensate refinery. It produces gasoline, kerosene, diesel fuel, vacuum gas oil, butane-butylene mixture, and propane/propylene.

Извор: Слава Степанов / GELIO

У рафинерији нафте и другим фабрикама TAIF-NK производи се бензин, дизел гориво, керозин, лож уље, бутан-бутилен мешавина и пропан/пропилен.
In the first half of 2014, TAIF-NK processed 4,453 tons of raw materials, including 3,929 tons of oil and 524 tons of gas condensate.

Извор: Слава Степанов / GELIO

2016. године TAIF-NK је обрадио 8,334,700 тона сирових материјала, односно 7,387,300 тона нафте и 947,400 тона кондензованог гаса.
TAIF-NK manufactures 97% of the petroleum products in the Republic of Tatarstan and is one of the region's largest companies dealing in natural resources and petrochemical production.

Извор: Слава Степанов / GELIO

Чак 97% петролеја у Републици Татарстан производи се у TAIF-NK, што овај концерн ставља у водеће регионалне компаније које се баве експлоатацијом природних ресурса и петрохемијском производњом.
Currently, the volume of the oil refinery’s output is approximately 8 million tons. When the refinery was first opened in 2011, the target was to refine 7 million tons. Now, regional authorities plan to gradually increase production to 14 million tons of oil per year.

Извор: Слава Степанов / GELIO

Годишњи производни капацитети рафинерије нафте тренутно износе 8 милиона тона. Када је рафинерија отворена 2011. године, циљ је био да се произведе 7 милиона тона. Тренутни планови регионалних власти теже да производњу постепено подигну на 14 милиона тона нафте годишње.
In March 2013, the plant’s tire division delivered its millionth KAMA EURO tire to the Volkswagen Groups production line at its factory in Kaluga.

Извор: Слава Степанов / GELIO

У марту 2013. део фабричког комплекса који се бави производњом гуме испоручио је милиониту КАМА ЕURO аутомобилску гуму Фолксвагеновој фабрици у Калуги.
04. август 2017.
Кључне речи: петрохемија, нафта, руске мегафабрике

Више

comments powered by Disqus
+
Пратите нас на Фејсбуку!