Русија и Србија

Хит Јутјуба – Рускиња пева Србима песму „Видовдан” у знак захвалности

Хит Јутјуба – Рускиња пева Србима песму „Видовдан” у знак захвалности

Наталија Чаплигина из Курска отпевала је песму „Видовдан“ на српском језику и тиме одушевила српску публику. Руска певачица каже да је ова песма својеврсна химна српског народа и да се због тога трудила да схвати њено значење и смисао, а не само да научи правилан изговор речи. Снимак Наталијиног извођења песме „Видовдан“ скупио је скоро пола милиона прегледа на Јутјубу.

ПРЕДГОВОР

„Руска реч“ ће покушати да српским читаоцима представи погледе најбољих руских политичких аналитичара о свим аспектима међународне политике Русије који се непосредно тичу Србије, као и о свим занимљивим и важним питањима директно везаним за руско-српске односе.

Ср­би­ја и Ру­си­ја су по­ве­за­не мно­штвом исто­риј­ских ве­за, религијским наслеђем и срод­ним је­зи­ци­ма. То­ком по­след­ње де­це­ни­је оја­ча­ли су по­ли­тич­ки, по­слов­ни и кул­тур­ни кон­так­ти ме­ђу на­шим зе­мља­ма. Гра­ђа­ни Ру­си­је све ви­ше по­се­ћу­ју Ва­шу зе­мљу, а гра­ђа­ни Ср­би­је у све ве­ћем бро­ју до­ла­зе да ра­де и жи­ве у Ру­си­ји. По­че­ли смо ви­ше да ко­му­ни­ци­ра­мо јед­ни са дру­ги­ма на људ­ском ни­воу.

Вести и чланци
Игре у којима су сва деца победници

Игре у којима су сва деца победници

1. јул 2015. Татјана Кутаренкова

У Москви су од 26. до 28. јуна 2015. одржане шесте Светске дечије победничке игре – највећи спортски догађај који окупља децу излечену од онколошких болести. На овогодишњим играма учествовало је више од 500 деце. Екипа из Србије је остварила запажен успех.

Република Српска у контексту енергетске политике Русије на Балкану

Република Српска у контексту енергетске политике Русије на Балкану

24. јун 2015. Михаил Мочалов

Енергетска политика Русије у Републици Српској јача своје позиције, и то постиже економским и инвестиционим методама. Република Српска је била и остала перспективан партнер Русије у том погледу, пре свега захваљујући свом географском положају и позитивном ставу становништва и садашње политичке елите према Русији.

Пророковић: Нервоза у англо-америчком блоку је велика

Пророковић: Нервоза у англо-америчком блоку је велика

18. јун 2015. Игор Греков

На међународној конференцији „Балкански дијалог 2015” у Новом Саду учествовао је, између осталих, познати српски политиколог Душан Пророковић, директор Центра за стратешке алтернативе. „Руска реч” као један од званичних медијских партнера ове конференције наводи основне тезе његовог излагања.

x
Повежите се са
„Руском речи“
НА ВРХ