Русија и Србија

Кључне речи:

русија и србија

„Руска реч“ ће покушати да српским читаоцима представи погледе најбољих руских политичких аналитичара о свим аспектима међународне политике Русије који се непосредно тичу Србије, као и о свим занимљивим и важним питањима директно везаним за руско-српске односе.

Ср­би­ја и Ру­си­ја су по­ве­за­не мно­штвом исто­риј­ских ве­за, религијским наслеђем и срод­ним је­зи­ци­ма. То­ком по­след­ње де­це­ни­је оја­ча­ли су по­ли­тич­ки, по­слов­ни и кул­тур­ни кон­так­ти ме­ђу на­шим зе­мља­ма. Гра­ђа­ни Ру­си­је све ви­ше по­се­ћу­ју Ва­шу зе­мљу, а гра­ђа­ни Ср­би­је у све ве­ћем бро­ју до­ла­зе да ра­де и жи­ве у Ру­си­ји. По­че­ли смо ви­ше да ко­му­ни­ци­ра­мо јед­ни са дру­ги­ма на људ­ском ни­воу.

„Белогардејци у Србији - Руски дани у Војводини“ од 26. до 30. маја

23. мај 2016. Руска реч

Руски институт за стратешка истраживања под руководством администрације председника Руске Федерације Владимира Путина и Фонд „Наслеђе“ из Москве у сарадњи са патриотском организацијом „Српски код“ ће од 26. до 30. маја реализовати пројекат под називом „Белогардејци у Србији - Руски дани у Војводини“ посвећен очувању успомене на руску емиграцију у Србији.

Колумна Вукадиновића о „црногорском референдуму који је променио све"

20. мај 2016. Руска реч

„Подгорица је током минуле деценије увек била 'сигурна кућа' и сигуран глас за сваки антисрпски гест и акцију – раме уз раме са Загребом и Тираном, а неретко чак и предњачећи у односу на њих. И питање је само како је могуће да то не смета актуелној српској власти“, поставља питање политиколог, уредник „Нове српске политичке мисли“ Ђорђе Вукадиновић.

Immortal Regiment
Serbia Elections
Immortal Regiment_Belgrade
RBTH

Између Крима и Косова: Простор за маневар

10. мај 2016. Олег Бондаренко

У последње време у руском дискурсу често се среће сумњива тврдња да „Русија није Европа”. Исто тако је пре више од 10 година бивши украјински председник Леонид Кучма у својој књизи тврдио да „Украјина није Русија”. Данас ми то можемо видети у директном телевизијском програму, када украјинска артиљерија циља у стамбене зграде Доњецка и уништава их. Опасност конфронтације се уопште не крије у апологији припадности Русије Европи, него у самој чињеници да се мора бирати једно или друго. Зашто бисмо сами себе ограничавали, ако смо ми (Русија) и Европа и Евроазија, ако смо део Истока, али и део Запада? Вероватно је суштина у томе да појам „Европа” многи схватају у актуелном политичком кључу, који претпоставља потчињеност данашњим европским институцијама и принципима, а они су сувише толерантни за Евроазију.

elections in Belgrade
Serbia DSS Dveri protest
polk
+
Пратите нас на Фејсбуку!