Русија и Србија

Кључне речи:

русија и србија

„Руска реч“ ће покушати да српским читаоцима представи погледе најбољих руских политичких аналитичара о свим аспектима међународне политике Русије који се непосредно тичу Србије, као и о свим занимљивим и важним питањима директно везаним за руско-српске односе.

Ср­би­ја и Ру­си­ја су по­ве­за­не мно­штвом исто­риј­ских ве­за, религијским наслеђем и срод­ним је­зи­ци­ма. То­ком по­след­ње де­це­ни­је оја­ча­ли су по­ли­тич­ки, по­слов­ни и кул­тур­ни кон­так­ти ме­ђу на­шим зе­мља­ма. Гра­ђа­ни Ру­си­је све ви­ше по­се­ћу­ју Ва­шу зе­мљу, а гра­ђа­ни Ср­би­је у све ве­ћем бро­ју до­ла­зе да ра­де и жи­ве у Ру­си­ји. По­че­ли смо ви­ше да ко­му­ни­ци­ра­мо јед­ни са дру­ги­ма на људ­ском ни­воу.

biden
koncert srpske dece u moskvi
ISIS

„Шехиди“ се обучавају на свега пар километара од америчке базе Бондстил

12. август 2016. Слободан Ђукић

Најмање 5 војних кампова за специјалну психолошку индоктринацију и обуку нових бораца тзв. „Исламске државе“ делује на Космету. Ово је изјавио извор који је повезан са руским обавештајним структурама. Према овом извору, највећи екстремистички кампови за обуку су регистровани на потезу Ђаковица-Урошевац, али и у реону Дечана. Читав низ мањих кампова је идентификован и око Призрена и Пећи.

краинович

Омладински „Дани Русије” у Србији у организацији Фонда „Горчаков”

05. август 2016. Игор Греков

Од 27. до 31. јула у Србији је експертска група Фонда „Горчаков” учествовала у циклусу омладинских акција и у руско-српском округлом столу који је организован 28. јула у Привредној комори Београда. Акције су организоване на иницијативу младих српских стручњака који су похађали програме Фонда „Горчаков” уз подршку Амбасаде РФ у Србији и компаније „НИС-Газпромнефть”. „Руска реч” као традиционални партнер пројеката Фонда „Горчаков” у Србији кратко је интервјуисала чланове руске делегације, водећег стручњака Фонда „Горчаков” Виталија Солоњецког, руководиоца балканског сектора Руског института за стратешка истраживања (РИСИ) Никиту Бондарева и руководиоца Владимирског трговинског савеза Јевгенија Белиха, као и организаторе са српске стране Тамару Јаковљевић, Антона Грабљина и Антонелу Бијелић.

+
Пратите нас на Фејсбуку!