Русија и Србија

Косовска омладина због незапослености ступа у терористичке групе

Косовска омладина због незапослености ступа у терористичке групе

Преко 50% младих становника Косова чека на бироу за запошљавање. Косово се налази на ивици економског колапса. Због тога све већи број становника ступа у екстремистичке организације и групе које ратују у Ираку и Сирији. Дописник RT Пола Слијер износи детаље ове ситуације.

ПРЕДГОВОР

„Руска реч“ ће покушати да српским читаоцима представи погледе најбољих руских политичких аналитичара о свим аспектима међународне политике Русије који се непосредно тичу Србије, као и о свим занимљивим и важним питањима директно везаним за руско-српске односе.

Ср­би­ја и Ру­си­ја су по­ве­за­не мно­штвом исто­риј­ских ве­за, религијским наслеђем и срод­ним је­зи­ци­ма. То­ком по­след­ње де­це­ни­је оја­ча­ли су по­ли­тич­ки, по­слов­ни и кул­тур­ни кон­так­ти ме­ђу на­шим зе­мља­ма. Гра­ђа­ни Ру­си­је све ви­ше по­се­ћу­ју Ва­шу зе­мљу, а гра­ђа­ни Ср­би­је у све ве­ћем бро­ју до­ла­зе да ра­де и жи­ве у Ру­си­ји. По­че­ли смо ви­ше да ко­му­ни­ци­ра­мо јед­ни са дру­ги­ма на људ­ском ни­воу.

Вести и чланци
Трговинско представништво РФ у Србији – успеси и перспективе

Трговинско представништво РФ у Србији – успеси и перспективе

26. мај 2015. Вјачеслав Чарски

У мају 2015. године трговинско представништво Руске Федерације у Републици Србији напунило је 75 година. О томе каквим пројектима се сада бави ово представништво, чиме се поноси и какве проблеме решава, као и о многим другим темама руководилац Андреј Хрипунов разговара са Вјачеславом Чарским, извршним уредником европских и балканских редакција пројекта Росијске газете RBTH.

Дух победника пламти у нама

Дух победника пламти у нама

12. мај 2015. Данка Радовановић

Народ је преплавио московске улице 9. маја после Параде Победе, носећи фотографије својих дедова и прадедова који су допринели победи над фашизмом у Другом светском рату. Акција „Бесмртни пук“ окупила је у Москви преко 500 хиљада људи. Четири сата је река потомака пролазила Црвеним тргом. Било је и делегација из иностранства. У српској делегацији је била и наша сарадница. „Руска реч“ објављује њену репортажу са лица места.

x
Повежите се са
„Руском речи“
НА ВРХ