Русија и Србија

Хит Јутјуба – Рускиња пева Србима песму „Видовдан” у знак захвалности

Хит Јутјуба – Рускиња пева Србима песму „Видовдан” у знак захвалности

Наталија Чаплигина из Курска отпевала је песму „Видовдан“ на српском језику и тиме одушевила српску публику. Руска певачица каже да је ова песма својеврсна химна српског народа и да се због тога трудила да схвати њено значење и смисао, а не само да научи правилан изговор речи. Снимак Наталијиног извођења песме „Видовдан“ скупио је скоро пола милиона прегледа на Јутјубу.

ПРЕДГОВОР

„Руска реч“ ће покушати да српским читаоцима представи погледе најбољих руских политичких аналитичара о свим аспектима међународне политике Русије који се непосредно тичу Србије, као и о свим занимљивим и важним питањима директно везаним за руско-српске односе.

Ср­би­ја и Ру­си­ја су по­ве­за­не мно­штвом исто­риј­ских ве­за, религијским наслеђем и срод­ним је­зи­ци­ма. То­ком по­след­ње де­це­ни­је оја­ча­ли су по­ли­тич­ки, по­слов­ни и кул­тур­ни кон­так­ти ме­ђу на­шим зе­мља­ма. Гра­ђа­ни Ру­си­је све ви­ше по­се­ћу­ју Ва­шу зе­мљу, а гра­ђа­ни Ср­би­је у све ве­ћем бро­ју до­ла­зе да ра­де и жи­ве у Ру­си­ји. По­че­ли смо ви­ше да ко­му­ни­ци­ра­мо јед­ни са дру­ги­ма на људ­ском ни­воу.

Вести и чланци
Сребреница: Одговорност сносе САД, Велика Британија, Француска и Немачка

Сребреница: Одговорност сносе САД, Велика Британија, Француска и Немачка

23. јул 2015. Россия сегодня

Русија је ставила вето на британску резолуцију о Сребреници. Наш портал наставља са објављивањем коментара водећих руских експерата-балканолога о овом важном догађају у светској политици. Издвојили смо за вас фрагменте из излагања доктора политичких наука Јелене Пономарјове, професорке Московског државног универзитета међународних односа (МГИМО), на мултимедијалној конференцији за новинаре одржаној 10. јула у организацији агенције „Россия сегодня“.

Гускова: Гласање о Сребреници – велики успех руске дипломатије

Гускова: Гласање о Сребреници – велики успех руске дипломатије

22. јул 2015. Россия сегодня

Русија је ставила вето на британску резолуцију о Сребреници. Наш портал наставља са објављивањем коментара водећих руских експерата-балканолога о овом важном догађају у светској политици. Данас вам представљамо одабране фрагменте излагања Јелене Гускове, руководиоца Центра за проучавање савремене балканске кризе при Институту за славистику Руске академије наука.

„Већ осам српских добровољаца осуђено због Новорусије”

„Већ осам српских добровољаца осуђено због Новорусије”

21. јул 2015. Владимир Вашченко, Газета.Ru

Србин Радомир Почуча, који је ратовао против украјинских оружаних формација, дао је интервју за лист Газета.Ru. Сваки српски добровољац сада може завршити у затвору ако се врати у Србију. „Руска реч” преноси овај интервју у ексклузивном преводу на српски језик.

x
Повежите се са
„Руском речи“
НА ВРХ