Русија и Србија

Кључне речи:

русија и србија

„Руска реч“ ће покушати да српским читаоцима представи погледе најбољих руских политичких аналитичара о свим аспектима међународне политике Русије који се непосредно тичу Србије, као и о свим занимљивим и важним питањима директно везаним за руско-српске односе.

Ср­би­ја и Ру­си­ја су по­ве­за­не мно­штвом исто­риј­ских ве­за, религијским наслеђем и срод­ним је­зи­ци­ма. То­ком по­след­ње де­це­ни­је оја­ча­ли су по­ли­тич­ки, по­слов­ни и кул­тур­ни кон­так­ти ме­ђу на­шим зе­мља­ма. Гра­ђа­ни Ру­си­је све ви­ше по­се­ћу­ју Ва­шу зе­мљу, а гра­ђа­ни Ср­би­је у све ве­ћем бро­ју до­ла­зе да ра­де и жи­ве у Ру­си­ји. По­че­ли смо ви­ше да ко­му­ни­ци­ра­мо јед­ни са дру­ги­ма на људ­ском ни­воу.

Konstantin Kosachev: "The era of diplomats and summits may be replaced by a dialogue of different cultures and nations". Source: Sergey Savostianov / RG

Косачов: Њихова злоба сведочи да смо ми у праву

11. фебруар 2016. Руска реч

„Руски експрес” и „Руска реч” су већ писали о конференцији „Србија и Русија – руски утицај на стабилизацију, демократизацију и европске интеграције Србије“, која треба да се одржи у Београду 22. фебруара, а организује је Центар за евроатлантске студије (CEAS). Председник Комитета Савета Федерације за међународна питања Константин Косачов ексклузивно за „Руски експрес” и „Руску реч” прокоментарисао је предстојећу конференцију за „сузбијање све јаче проруске и антиевропске реторике у српској јавности“.

Prebranac veshalica prshut vranats
Di
Ненад Поповић

Искeндеров: „Изборима без избора“ упућена порука спољашњим играчима

21. јануар 2016. Руска реч

„Српско руководство жури да придобије максималну подршку бирача како би спроводило спољнополитички курс који од њега траже Брисел и Вашингтон, а главне тачке тог курса су приступање ЕУ по сваку цену, одустајање од војне неутралности и повлачење трговинско-економске и енергетске сарадње са Русијом“, пише између осталог у својој ауторској колумни за Фонд стратешке културе аналитичар Петар Искeндеров.

Cevapcici
Bondarev
+
Пратите нас на Фејсбуку!